ข้อมูลรายละเอียดของ FFC/FPC Cable เพื่อเลือกใช้งานตามความต้องการ

1. Pitch (ระยะห่างระหว่างขา Pin) มี 0.5 mm. , 0.8 mm. , 1.0 mm. , 1.25 mm.

     หาได้จากสูตร                                           

2. จำนวนตัวนำสัญญาณ ทั้งหมด

     สามารถเลือกได้ตามความต้องการใช้งาน

3. Type A หรือ Type B

     Type A  คือ ขา Pin ของ FFC จะอยู่ด้านเดียวกัน

     Type B คือ ขา Pin ของ FFC จะอยู่ด้านตรงข้ามกัน

     ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน

4. ความยาวของ FFC Cable

    สามารถเลือกได้ตามความต้องการใช้งาน